2e Vragenlijst gezinssynodeVan 4 tot 25 oktober 2015 vindt in het Vaticaan de 14de gewone algemene zitting (assemblee) van de Bisschoppensynode plaats met als centrale thema: ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’. Van 4 tot 25 oktober 2015 vindt in het Vaticaan de 14de gewone algemene zitting (assemblee) van de Bisschoppensynode plaats met als centrale thema: ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’.

België – Nederland

De Belgische Bisschoppenconferentie heeft, net als voor de eerste gezinssynode in 2014 de vragenlijst online gezet. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nog niet besloten hoe ze de bevraging zullen doen.

De katholieke parochies van België

2e Vragenlijst gezinssynodeZoals dat ook voor de bijzondere bisschoppensynode van oktober vorig jaar het geval was, hebben alle bisschoppenconferenties wereldwijd ter voorbereiding van de aanstaande synode opnieuw een vragenlijst ontvangen met het verzoek die op grote schaal te verspreiden. De Belgische bisschoppen gaan graag in op de uitnodiging om een brede consultatie te organiseren. Vandaar de uitgave van de ‘Lineamenta’ (het voorbereidende document van de synode, lijst met 47 open vragen incluis) in brochurevorm met als titel: ‘Van Synode tot Synode 2014-2015, de publicatie van de vragenlijst in KERK & leven van woensdag 21 januari 2015 en een onlineversie van de vragenlijst.

In groep

De vragenlijst kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden en dit uiterlijk 15 maart 2015. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochiefederaties, pastorale eenheden, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten e.a. uit om deel te nemen.

De bisschoppen dringen erop aan de vragenlijst zoveel mogelijk online te beantwoorden. Dat vergemakkelijkt de verwerking van de antwoorden. Maar de ingevulde vragenlijst kan ook via e-mail verstuurd worden naar het adres: synode2015@interdio.be of via de post naar het secretariaat van de Bisschoppenconferentie: Synode 2015, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Reflectievoormiddag Leuven

Om de bijdrage vanuit kerkelijk Vlaanderen mee te ondersteunen, vindt een reflectievoormiddag plaats op vrijdag 6 februari 2015 van 9 tot 13 uur in de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen van de KU Leuven. De deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon (leden van het Theologisch Forum betalen 15 euro en studenten van de faculteit komen er gratis in. In de deelnameprijs is een exemplaar van de gloednieuwe brochure ‘Van Synode tot Synode’ inbegrepen. Gastsprekers zijn Roger Burggraeve, professor emeritus KU Leuven, Josian Caproens, voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), Ilse Cornu, theologe, docente ethiek, Annemie Dillen, hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie KU Leuven, en Thomas Knieps, hoofddocent en titularis van de INTAMS Chair for the Study of Marriage & Spirituality KU Leuven.

Brochure

'Van Synode tot Synode 2014-2015 – De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag' is een uitgave van Licap. De brochure telt 72 pagina’s, kost 5 euro en is beschikbaar vanaf volgende week. Bestellen kan bij Uitgeverij Licap:

Uitgeverij Licap
Guimardstraat 1
1040 Brussel
+32/2 507 05 72
info@licap.be
www.licap.be

(Kerknet)

Links