Wat kunnen we hieraan doen?De GGD Hart voor Brabant maakte een selectie van de 150 meest gestelde opvoed- en gezondheidsvragen aan de Jeugdgezondheidszorg en bundelde deze in het boek ‘Wat kunnen we hieraan doen?’ Minister Rouvoet, de nieuwe minister van Jeugd en Gezin, ontving op 23 april jl. het eerste exemplaar. Wat kunnen we hieraan doen?De GGD Hart voor Brabant maakte een selectie van de 150 meest gestelde opvoed- en gezondheidsvragen aan de Jeugdgezondheidszorg en bundelde deze in het boek ‘Wat kunnen we hieraan doen?’ Minister Rouvoet, de nieuwe minister van Jeugd en Gezin, ontving op 23 april jl. het eerste exemplaar.

Als ouder, opvoeder, verzorger, leerkracht of kind duizelt het je soms van alle vragen over gezondheid, opvoeding en leefstijl. Doe ik het wel goed? Is dit wel normaal? Hoe ga ik om met bepaald gedrag, de puberteit en seksualiteit? Hoe maak ik afspraken over tv-kijken? Kan ik ze veilig laten internetten? Het boek Wat kunnen we hieraan doen geeft op elk van de 150 meest gestelde vragen een helder antwoord, ruime toelichting en een verwijzing naar bronnen die door de GGD als betrouwbaar zijn aangemerkt.

De vragen zijn per e-mail gesteld aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant. Het zijn voornamelijk vragen op het gebied van opvoeding, kinderziekten, groei & ontwikkeling, seksualiteit, leefstijl, kind & media, problemen op school en spraak- & taalontwikkeling. De antwoorden zijn geformuleerd door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, psychologen of logopedisten van de GGD Hart voor Brabant.

Het boek Wat kunnen we hieraan doen is een uitgave van SWP Uitgeverij BV in Amsterdam (www.swpbook.com ) en een vraagbaak die elke ouder, opvoeder, verzorger, leerkracht of kind veel zoekwerk bespaart. Dagelijks komen er per e-mail bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD tal van vragen binnen. Deze vragen, de antwoorden en verwijzingen worden naast het boek ook ingezet voor:

  • FAQ's op diverse gezondheidswetsites waaraan de GGD een bijdrage levert
  • Onderwijsdoeleinden, hulpverleners, stagiaires en nieuwe medewerkers. (GGD Hart van Brabant)