Sociaal Saamhorig Solidair - Rerum Novarum en de actuele sociale kwestiesIn 2016 vierde de sociale encycliek Rerum Novarum haar 125e verjaardag. Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) hield bij die gelegenheid een conferentie waarvan nu de bundel verschenen is. In 2016 vierde de sociale encycliek Rerum Novarum haar 125e verjaardag. Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) hield bij die gelegenheid een conferentie waarvan nu de bundel verschenen is.

De encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-omstandigheden van de arbeiders.

De Paus formuleerde als oplossing voor deze sociale kwestie een middenweg. Eigendom was toegestaan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschikking blijven. Arbeiders mochten zich verenigen in vakbonden om te ijveren voor hun rechten, en de overheid moest die rechten beschermen. Deze encycliek baande de weg voor de bijdrage van de katholieken aan de opbouw van en goede en rechtvaardige samenleving.

Sociaal Saamhorig Solidair

Sociaal Saamhorig Solidair - Rerum Novarum en de actuele sociale kwestiesDe auteurs in deze bundel komen in hun antwoord steeds weer terug op het mensbeeld dat leidend is voor het antwoord op deze vragen van onze tijd. De bundel, met zo’n 110 bladzijdes, bevat onder meer de lezingen die op de jubileum­bijeen­komst op 29 april 2016 door het CSLK werd georga­ni­seerd in het Catharijneconvent te Utrecht.

Inhoud

De volgende lezingen zijn opgenomen in de bundel:

  • Mgr. Dr. J. Hendriks – voorwoord
  • Dr. E. Sengers – De maat­schappelijke impact van sociale leer
  • Drs. V. Scheffers – Rerum Novarum: de Magna Charta van de christelijke sociale actie
  • Ing Ph. Weijers BScR – De factor arbeid in de Katholieke Sociale Leer
  • Dr. R. te Velde – Neothomisme als cultuurkritiek voor politiek, economie en samenleving
  • Dr. E. Smolenaars – De Sociale Kwestie in de 21ste eeuw en de ontdekking van soul in de sociologie
  • Mr. H. van de Kraats – Kracht van waarden
  • Drs. P. Fey, Drs. R. Reijsbergen – CNV vakbondswerk en arbeidsverhoudingen in christelijk sociaal perspectief

CSLK

De bundel is te bestellen bij het CSLK voor nog geen tien Euro.