Maria van Lourdes (foto: Manuel González Olaechea y Franco)Op 11 februari 1858 verscheen Maria voor de eerste keer in Lourdes aan de 14-jarige dochter van een werkeloze molenaar, Bernadette Soubirous, en viert de Katholieke Kerk de feestdag van Maria van Lourdes. Maria van Lourdes (foto: Manuel González Olaechea y Franco)Op 11 februari 1858 verscheen Maria voor de eerste keer in Lourdes aan de 14-jarige dochter van een werkeloze molenaar, Bernadette Soubirous, en viert de Katholieke Kerk de feestdag van Maria van Lourdes.

Totaal zal Maria dat jaar achttien keer verschijnen aan Bernadette, de laatste keer op 16 juli 1858. Op verzoek van de pastoor vraagt Bernadette de Vrouwe naar haar naam. De boodschap die ze terugbracht naar de pastoor overtuigde hem van de echt­heid van de verschij­ningen: “Ik ben de Onbevlekte Ontvan­genis”.

Na drie jaar kwam een speciale commissie tot het eind­oordeel dat het hier hoogst­waar­schijn­lijk authentieke verschij­ningen betrof. Daarna kwamen gelovigen naar die plek op bede­vaart. Op aanwij­zingen van zieneres Bernadette werd een beeld gemaakt van de Vrouwe dat in 1864 in de grot van de verschij­ningen werd geplaatst. In 1876 werd de kerk ingewijd en 25 jaar later de onder­liggende Rozen­krans­kerk.

Bernadette Soubirous overleed in 1879, werd in 1925 zalig en in 1933 heilig verklaard.

Bedevaarten

Vanuit Nederland worden diverse bedevaarten georga­ni­seerd naar Lourdes.